Privredno drušvo Primus-Color d.o.o.o. Kakanj je porodična firma osnovana 2003.godine. Primus-Color d.o.o.o. Kakanj je počeo isključivo sa trgovinom, kao društvo za veleprodaju i maloprodaju boja i lakova.

Firma je bila glavni zastupnik ”DYO” boja i lakova  iz Turske.

Osluškujući tržište i zahtjeve kupaca došlo je do ocjene da trgovinskoj djelatnosti valja dodati i proizvodnju.

Od 2007.godine počinje se baviti isključivo proizvodnjom i ugradnjom PVC I ALU stolarije.

REFERENCE:

-Knjigovodstveni servis AŽURNOST d.o.o.o. Sarajevo

-Stambeno poslovne zgrade AKVAMONTMERC d.o.o.o. Istočno Sarajevo

-Stambeno poslovna zgrada FORNETI d.o.o.o. Brčko

-J.U. Dom Zdravlja Jablanica

-O.Š. OMER MUSIĆ Brežani

-Stambeno poslovna zgrada  AD STAN d.o.o.o. Istočno Sarajevo